Post 9 gru 2006, o 20:18

Regulamin działu Konkursy

Data ostatniej aktualizacji regulaminu: 27. grudnia 2009 (ostatnie zmiany zaznaczone na pomarańczowo)

spis aktualnych konkursów organizowanych na forum znajduje się pod adresem :
www.prizee.pl/konkursy.html?a=spis


§1 Słowniczek
• Organizator - osoba, która za zgodą przeprowadza konkurs.
• Użytkownik Forum - osoba, która dokonała rejestracji na Forum.Prizee.pl.
• Uczestnik Konkursu - osoba biorąca udział w konkursie
• Administrator w osobie użytkownika o loginie Jami. Email administratora to : jami@prizee.pl
• Rezerwacja - przesłanie administratorowi adresu strony, której ma dotyczyć konkurs.

§2 Postanowienia Ogólne
• Organizatorem konkursu może zostać każdy użytkownik forum, który jest zarejestrowany od co najmniej 3 miesięcy oraz nie posiada więcej niż 3 punkty karne (ostrzeżenia).
• Uczestnikiem konkursów może być każdy użytkownik forum, jesli w konkursie nie jest określone inaczej.
• Organizator musi dopilnować, by konkurs był zgodny z niniejszym regulaminem i regulaminem forum. W przypadku niezgodności temat konkursu zostanie usunięty nawet jeśli została przyznana zgoda na konkurs.
• Typ konkursu może być dowolny, a nagrody przyznawane np. w formie losowania, dla najaktywniejszych lub gwarantowane za wykonanie jakiejś czynności.
Konkursy typu Skup, które wymagają od użytkowników wysyłania kodów, kuponów itp. powinny znaleźć się w dziale Giełda -> Inne (z uwzględnieniem tamtejszych zasad).
• W przypadku Loterii bądź części konkursowych, w których ma zostać wylosowana nagroda Organizator musi wysłać listę osób w losowaniu administratorowi, który wylosuje osobę (zgodnie z zasadami konkursu) i napisze w temacie konkursu kto wygrał w losowaniu - następnie Organizator wysyła nagrodę zwycięzcy.
• Nagrodami w konkursach muszą być koniecznie kody do stron ujęte w spisie  (w tym również PremiumCody do prizee.pl).
Dodatkowymi nagrodami  mogą też być pieniądze, nagrody rzeczowe i kody nieujęte w spisie. Nagrodami nie mogą być konta na stronach.
PremiumCody można zamówić na Prizee.pl w sklepiku za punkty, a doładować konto punktami pod adresem : http://www.prizee.pl/charge.html
• Nagrodami w konkursach z nagrodami gwarantowanymi za wykonanie jakiejś czynności nie powinny być same pakiety (mogą być jako dodatek), koniecznie powinny być pojedyncze kody.
• Organizator powinien kopiować sobie przynajmniej raz dziennie statystyki poleconych ze strony, której dotyczy konkurs, by w przypadku np. gdy strona przestanie działać, łatwo było wyznaczyć nagrody, by użytkownicy nie musieli nadsyłać screenshotów.
Statystyki można umieszczać w temacie np. w pierwszym poście.

§3 Uzyskanie zgody na konkurs
• Przed zorganizowaniem konkursu trzeba uzyskać zgodę administratora wysyłając email na adres jami@prizee.pl lub PW
z informacjami o warunkach konkursu: na czym polega, ile trwa i jakie są nagrody.
Administrator podejmuje ostateczną decyzję czy konkurs może się odbyć czy nie. Odmowa może nastąpić bez podania przyczyny.
• W przypadku kiedy kilku użytkowników będzie chciało zorganizować konkurs dotyczący tej samej strony pierwszeństwo ma ta osoba, której prośba wpłynie pierwsza. Od chwili wpłynięcia prośby użytkownik ma 5 dni na zorganizowanie konkursu. W przeciwnym wypadku rezerwacja przepada i pierwszeństwo do założenia konkursu przechodzi na osobę, której prośba wpłynęła jako następna.
Zgoda na więcej niż jeden konkurs dotyczący jednej strony zostaje przyznany jedynie w wypadku, gdy nie ma to wpływu na zainteresowanie tzn. gdy jeden użytkownik może wziąć udział w obu konkursach (bez naruszania regulaminu strony, której dotyczy konkurs).
• Administrator może odmówić przyznania zgody na konkurs, gdy podejrzewa zbyt małe zainteresowanie lub gdy organizator ustalił zbyt małe nagrody.

§4 Rezerwacja konkursu
• Rezerwacja trwa 5 dni. W przypadku, gdy użytkownik najpierw zarezerwował konkurs, a następnie przesłał jego warunki to i tak czas na zorganizowanie liczy się do północy piątego dnia od momentu potwierdzenia rezerwacji przez administratora.
• Możliwe jest zarezerwowanie konkursu bez podania warunków (wystarczy jedynie podać czego dotyczy). Administrator poda wtedy informacje czy konkurs może się odbyć (czy nie jest zajęty przez innego użytkownika). Rezerwacja nie jest równoznaczna z przyznaniem zgody na konkurs. Po zarezerwowaniu konkursu należy jeszcze przesłać warunki konkursu.
• Nie można dokonać rezerwacji, gdy dany konkurs aktualnie się odbywa (taka rezerwacja nie zostanie uwzględniona). Wiadomość w sprawie rezerwacji można wysłać najwcześniej po zakończeniu aktualnego konkursu.
• Automatyczna rezerwacja konkursu następuje w momencie, gdy użytkownik założy temat w dziale Strony (z uwzględnieniem tamtejszych zasad).
Ale w przypadku, gdy miną 24h i użytkownik nie prześle warunków konkursu do Administratora - prawo do organizacji konkursu przejdzie na osobę, której rezerwacja wpłynęła jako pierwsza.
• Pierwszeństwo prawa do organizacji kolejnych edycji konkursu ma osoba, która obecnie organizuje dany konkurs. Jednak musi zarezerwować kolejną edycję przed zakończeniem już trwającej. Rezerwacja kolejnej edycji trwa 14 dni. W przypadku, gdy użytkownik nie zarezerwuje kolejnej edycji to prawo do organizacji przepada i przechodzi na osobę, która zgłosi się jako pierwsza po zakończeniu obecnej edycji.

§5 Wygląd tematu z konkursem
• W pierwszym poście tematu konkursowego Organizator jest zobowiązany poinformować o zasadach konkursu, nagrodach (których pula może wyłącznie wzrosnąć w czasie trwania konkursu) oraz o warunkach zakończenia konkursu (np. w postaci daty lub ilości osób, które mogą wziąć udział).
• Jeśli konkurs związany jest z jakąś stroną to w tytule konkursu należy umieścić adres tej strony (łącznie z domeną najwyższego poziomu: *.com, *.pl, *.net itd, przykład tytułu: "Nazwa.pl - wygraj maxpacka"). Administrator może zmienić temat konkursu jeśli jest on nieodpowiedni lub za długi.
Istnieje możliwość umieszczenie tematu jako "przyklejony" (będzie się wtedy znajdował na górze, oddzielony od pozostałych "nieprzyklejonych" tematów).
Cena to: 25 punktów PrizeeClub za przyklejenie na cały okres trwania konkursu (cennik i kupno identycznie jak powyżej, w §2).
Zamówienia można dokonać na stronie : www.prizee.pl/ptsshop2.html

§6 Zakończenie konkursu
• Konkurs można zakończyć najwcześniej po co najmniej 14 dniach od jego założenia (w wyjątkowych sytuacjach Administrator może zezwolić na wcześniejsze zakończenie, ograniczenie nie dotyczy konkursów z określonym końcem np. takich, w których koniec następuje w danym dniu lub po zapisie X osób).
• Jeśli konkurs jest w postaci konkursu aktywności (nagrody za zajęte miejsce) konieczne jest określenie daty zakończenia.
Takie konkursy mogą trwać maksymalnie miesiąc od daty rozpoczęcia, potem użytkownik może zorganizować kolejną edycję konkursu.
• Inne typy konkursów nie muszą mieć określonej daty zakończenia, jednak w przypadku braku aktywności uczestników przez minimum 2 tygodnie powinny być zakończone. W przypadku organizacji takiego konkursu należy napisać w poście informacje o tym np. "Konkurs trwa do czasu kiedy uczestnicy będą aktywni lub strona przestanie być wypłacalna". Jednak należy pamiętać, że nawet jeśli strona przestanie być wypłacalna należy rozdać nagrody aktualnym uczestnikom jeśli spełnili wymagania konkursu, a jeśli nie to odpowiednie rekompensaty za stracony czas (w spornych przypadkach rekompensatę ustala admin).
• By zakończyć konkurs organizator powinien poprzez edycję pierwszego postu wstawić przed nazwą tematu dopisek: [zakończony]. Dodatkowo należy w temacie napisać nowego posta z informacją, że konkurs zostaje zakończony i podać zwycięzców.
W ciągu 7 dni od zakończenia konkursu należy wręczyć nagrody.

• W przypadku konkursów bez określonego zakończenia z nagrodami gwarantowanymi za wykonanie danej czynności (najczęściej wyklikanie linków lub uzbieranie odpowiedniej kwoty): Uczestnik może się zgłosić po nagrodę w każdej chwili trwania konkursu i w ciągu 72h po zakończeniu, a organizator ma obowiązek przesłać nagrodę w ciągu max. 7 dni od zażądania (w temacie lub na PW).
W ciągu tych 72h użytkownik może jeszcze próbować "dozbierać" do nagrody (np. wyklikać parę linków, jeśli brakuje nieco do zamówienia nagrody).
• Organizator nie musi przekazywać nagród uczestnikom, jeżeli zastrzeże, iż w konkursie musi brać określona ilość osób lub musi być określona liczba np. klików. Jednak takie zastrzeżenie musi zostać od razu umieszczone. Późniejsze zmiany dot. minimum będą nieważne. Takie zastrzeżenie może być dodane jedynie w konkursach z określoną datą zakończenia.
• Organizator nie może uzależniać rozdania nagród od wypłacalności strony tzn. nie może napisać, że rozda nagrody, jeśli (lub po tym jak) firma wypłaci.
• Odwołanie (wcześniejsze zakończenie) konkursu odbywa się poprzez umieszczenia tagu [odwołany] w temacie.
Jeżeli konkurs trwał:
- od 1 do 10 dni - Organizator jest zobowiązany zadośćuczynić użytkownikom poprzez wypłatę 1/3 nagród przewidzianych.
- od 11 do 20 dni - Organizator jest zobowiązany zadośćuczynić użytkownikom poprzez wypłatę 3/4 nagród przewidzianych.
- minimum 21 - Organizator jest zobowiązany zadośćuczynić użytkownikom poprzez wypłatę 100% nagród przewidzianych.
W przypadku trudnego wyznaczenia wartości nagród - Administrator podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu nagród.
Kryteria te nie dotyczą konkursów bez określonego końca. W takich wypadkach organizator musi rozdać wszystkie nagrody jakie w chwili zakończenia należą się wszystkim uczestnikom lub rekompensaty (jeśli użytkownicy wykonali część pracy).

§7 Zawieszanie konkursu
• Konkurs może zostać zawieszony na maksymalnie 14 dni (w takim przypadku czas trwania konkursu może wydłużyć się do maksymalnie 45 dni). Wyjątek: można zawiesić kiedykolwiek, gdy strona nikomu nie działa. W wyjątkowych sytuacjach Administrator może zezwolić na zawieszenie konkursu.
• Konkurs można zawiesić najwcześniej po co najmniej 14 dniach od jego założenia (nie dotyczy sytuacji, gdy strona nie działa).
• By zawiesić konkurs należy:
1. napisać w temacie konkursu nowy post mówiący o zawieszeniu i jego powodach ( przydatne dla osób obserwujących temat)
2. to samo napisać na samej górze pierwszego postu (pogrubioną, czcionką o rozmiarze minimum 14pt w kolorze czerwonym)
3. na początku tytułu konkursu dodać tag [zawieszony] (poprzez edycję pierwszego postu)
4. napisać do Administratora z podaniem powodu zawieszenia
By konkurs został uznany za zawieszony muszą zostać spełnione wszystkie 4 powyższe podpunkty.
Administrator przeniesie zawieszony temat do działu Zawieszone, data tej czynności nie ma wpływu przebieg konkursu.
• Zawieszony temat zostanie przez administratora przeniesiony do działu Zawieszone. Gdy konkurs przekroczy 14 dni od chwili zawieszenia, a nie zostanie wznowiony w ciągu 48h - zostanie przeniesiony do działu Zakończone.
• dotyczy jedynie konkursów bez określonego zakończenia z nagrodami gwarantowanymi za wykonanie danej czynności (najczęściej wyklikanie linków lub uzbieranie odpowiedniej kwoty): Od chwili zawieszenia (liczy się data napisania nowego postu w temacie) przez 72h uczestnicy mają prawo zgłosić się po nagrody (w temacie lub na PW), a organizator ma obowiązek je rozdać w ciągu max. 7 dni.
W ciągu tych 72h użytkownik może jeszcze próbować "dozbierać" do nagrody (np. wyklikać parę linków, jeśli brakuje nieco do zamówienia nagrody).
• W czasie, gdy konkurs jest zawieszony:
- w przypadku konkursu na aktywność: organizator nie powinien uwzględniać ewentualnej aktywności w czasie zawieszenia przy określaniu zwycięzców (organizator powinien zapisać sobie stan aktywności uczestników w momencie zawieszenia i w momencie odwieszenia konkursu)
- w innych przypadkach: uczestnicy mogą być aktywni na stronie, której dotyczy. Gdy konkurs zostanie wznowiony uczestnik może wtedy zażądać nagrody. Jeśli konkurs nie zostanie wznowiony organizator nie musi wydawać nagród za okres zawieszenia.
• By wznowić konkurs należy:
- napisać do Administratora podając link do konkursu w celu przeniesienia tematu z powrotem do odpowiedniego działu
- należy usunąć z tytułu tag [zawieszony]
- w przypadku konkursu aktywności należy podać nową datę zakończenia konkursu.  Np. konkurs był zawieszony 9 dni, wtedy może zostać przedłużony o max. 9 dni.

§8 Postanowienia końcowe
Uczestnicy konkursu, którzy nie otrzymali nagród mogą zgłosić skargę.
Szczegóły podane są w temacie : viewtopic.php?f=16&t=10420

• W przypadku zajścia sytuacji nie określonej niniejszym regulaminem ostateczną decyzje podejmuje Administrator Forum.
• Za każde złamanie niniejszych postanowień użytkownicy będą karani w postaci ostrzeżeń lub bana. O wysokości ostrzeżenia zadecyduje Administrator. W przypadku, gdy organizator konkursu(ów) nie wywiąże się ze swoich zobowiązań otrzyma zakaz organizowania kolejnych konkursów. Dotyczy to przypadków kiedy nagrody nie zostaną rozdane lub jeśli wpłynie wiele skarg.
• Regulamin wchodzi w życie w momencie jego publikacji.
• Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie bez konieczności poinformowania użytkowników.
• Administrator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne nie wywiązanie się organizatora z dostarczenia nagród.
Ostatnio edytowano 27 gru 2009, o 22:12 przez Jami, łącznie edytowano 1 raz